ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายข้อกำหนดที่ LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC เสนอให้คุณเข้าถึงบริการของเรา

ยินดีต้อนรับสู่ข้อตกลงผู้ใช้ ("ข้อตกลง" หรือ "ข้อตกลงผู้ใช้") สำหรับ Lexyl Travel Technologies, LLC ข้อตกลงนี้อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเราของคุณ ซึ่งบริการดังกล่าวมีอยู่ภายใต้โดเมนและโดเมนย่อยของ HotelPlanner.com หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ห้ามใช้หรือเข้าถึงบริการของเรา

คุณต้องอ่าน เห็นพ้องกับ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงผู้ใช้นี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเหล่านั้น และเงื่อนไขที่แสดงไว้อย่างชัดแจ้งด้านล่างและที่รวมไว้โดยการอ้างอิง ก่อนที่คุณจะเป็นสมาชิกของ HotelPlanner.com

บริษัทอาจแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการโดยการโพสต์ข้อกำหนดฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ข้อกำหนดฉบับแก้ไขทั้งหมดจะมีผลใช้ทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ ข้อตกลงนี้มีผลใช้เมื่อการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่ได้รับการยอมรับแล้ว

1. คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก

บริการของเรามีให้เฉพาะกับ และอาจใช้ได้แค่ในหมู่บุคคลที่สามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ โดยไม่มีการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น บริการของเราจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ในกลุ่มเด็ก (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี) หรือสำหรับสมาชิก HotelPlanner.com ที่ถูกระงับชั่วคราวหรือถูกระงับโดยไม่มีกำหนด หากคุณอายุต่ำกว่า 21 ปี คุณจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ หากคุณไม่ผ่านการพิจารณา โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ อาจจะไม่สามารถถ่ายโอนหรือขายบัญชี HotelPlanner.com ของคุณ (รวมถึงความคิดเห็น) และ ID ผู้ใช้ให้กับบุคคลอื่นได้ หากคุณลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล (เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ค้าส่ง ผู้ประสานงานกลุ่ม โรงแรม หรือผู้ให้บริการด้านการเดินทางอื่น ๆ) คุณให้การแสดงแทนว่า คุณมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะผูกพันนิติบุคคลกับข้อตกลงนี้ นิติบุคคลที่ใช้บริการนี้เพื่อรับใบเสนอราคาโดยไม่เคยติดต่อผู้ขายทางออนไลน์ อาจถูกระงับหรือยกเลิกบัญชี หากคุณตอบกลับในนามของโรงแรม คุณต้องเป็นพนักงานเต็มเวลาหรือเจ้าของโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบการจองของโรงแรม

2. ค่าธรรมเนียมและบริการ

การเข้าร่วมกับกลุ่มและการแสดงรายชื่อกลุ่มหรือการพักระยะยาวที่ HotelPlanner.com ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป บริษัทท่องเที่ยว ผู้ประสานงานของกลุ่มและผู้ค้าส่ง โรงแรมเปิดให้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมการเป็นสมาชิกระดับ Preferred ของเราแบบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โรงแรมและ/หรือผู้ให้บริการท่องเที่ยวจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมแนะนำ 10% ให้ HotelPlanner.com สำหรับธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงที่ได้รับการแนะนำมาจากการประมูลฟรีพื้นฐานผ่านช่องทางที่กำหนดให้มีค่าคอมมิชชั่น โรงแรมที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมการเป็นสมาชิกแบบ Preferred ของเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแนะนำ 7% ในกรณีที่ธุรกิจเกิดขึ้นจริงจากการประมูลพื้นฐาน หากค่าธรรมเนียมแนะนำที่ต้องชำระให้กับ HotelPlanner.com นำไปชำระให้กับลูกค้า (เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ประสานงานกลุ่ม ผู้วางแผนการประชุม หรือผู้ขายการท่องเที่ยวและ/หรือการประชุม) ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมแนะนำที่ได้รับให้กับ HotelPlanner.com หากลูกค้าไม่ส่งค่าธรรมเนียมแนะนำที่เป็นของ HotelPlanner.com ทาง HotelPlanner.com จะสามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมแนะนำจากลูกค้า โรงแรมอาจเลือกเพิ่มค่าธรรมเนียมแนะนำให้กับ HotelPlanner.com ตามการเสนอราคาแต่ละครั้งบนแพลตฟอร์มของเรา แต่ค่าธรรมเนียมแนะนำต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในที่นี่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม โรงแรมจะเป็นผู้ดูแลการติดตามการจองห้องพักของลูกค้าทุกกลุ่มและการเข้าพักระยะยาว หากโรงแรมไม่สามารถติดตามห้องที่มีการพักจริงได้เนื่องจากบันทึกไม่สมบูรณ์ บันทึกสูญหายหรือถูกขโมย เหตุขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุผลอื่นใด โรงแรมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการแนะนำ 10% สำหรับห้องที่ร้องขอทั้งหมดตามที่พบในคำขอของลูกค้าออนไลน์สำหรับข้อเสนอ โรงแรมจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมแนะนำของเราในกรณีที่ธุรกิจเกิดขึ้นจริงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าการจองนั้นจะเกิดขึ้นผ่านผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สามหรือไม่ก็ตาม

HotelPlanner.com จะจ่ายในอัตราคงที่ซึ่งเท่ากับค่าธรรมเนียมแนะนำ 10% จากรายได้ส่วนค่าห้องพักโรงแรมที่ได้จากตัวแทนการท่องเที่ยวทั้งหมดสำหรับการจองเป็นหมู่คณะที่ดำเนินการผ่าน HotelPlanner.com แต่ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะได้รับการชำระให้กับตัวแทนการท่องเที่ยวเฉพาะเมื่อเราได้รับการชำระค่าธรรมเนียมแนะนำจากหุ้นส่วนโรงแรมของเราเรียบร้อยแล้ว พันธมิตรโรงแรมที่เสนอประมูลการจองห้องพักแบบเป็นหมู่คณะภายใต้การจัดการของตัวแทนการท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแนะนำ 12% ให้กับ HotelPlanner.com ในกรณีที่มีการเข้าพักจริงที่ได้มาจากการประมูลราคาพื้นฐาน การชำระเงินค่าธรรมเนียมแนะนำให้กับตัวแทนการท่องเที่ยวทั้งหมดจะมีขึ้นในวันที่ 1 ของเดือนหลังจากได้รับการชำระค่าธรรมเนียมแนะนำจากหุ้นส่วนโรงแรมของเรา ตัวแทนการท่องเที่ยวจะช่วย HotelPlanner.com รวบรวมค่าธรรมเนียมแนะนำ แต่จะไม่รับการชำระค่าธรรมเนียมแนะนำจากโรงแรมโดยตรงหากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก HotelPlanner.com ค่าธรรมเนียมแนะนำอาจแตกต่างกันไปตามการจองแต่ละครั้ง และจะอยู่ในดุลยพินิจของ HotelPlanner.com ในการปรับค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับตัวแทนการท่องเที่ยวทั้งหมดตามการชำระเงินที่ได้รับจากพันธมิตรโรงแรมของเรา หากโรงแรมไม่ชำระค่าธรรมเนียมแนะนำ HotelPlanner.com จะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมแนะนำที่ยังไม่ได้ชำระ การจองของตัวแทนการท่องเที่ยวไม่มีสิทธิ์รับเงินคืนหรือโปรโมชั่นคืนเงินผ่านระบบของ HotelPlanner.com ค่าธรรมเนียมการแนะนำจะครบกำหนดชำระภายใน 21 วันนับจากวันเดินทางกลับของกลุ่มที่อ้างอิง หากไม่ได้รับการชำระเงินเมื่อครบกำหนด HotelPlanner.com มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่าช้าสำหรับยอดค้างชำระใดๆ ค่าธรรมเนียมการแนะนำที่ไม่ได้ชำระภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางกลับจะมีดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ในกรณีที่เป็นบริษัทในเครือของ Lexyl Travel Technologies, LLC ถูกเรียกเก็บสำหรับการจองแบบหมู่คณะหรือการเข้าพักระยะยาว ค่าธรรมเนียมการแนะนำของตัวแทนท่องเที่ยวอาจลดลงเพื่อชดเชยให้กับบริษัทในเครือดังกล่าว ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของบุคคลที่สามนี้จะรวมถึงราคาค่าห้องพักและการจัดหาข้อมูลทั้งหมด ตลอดจนการบำรุงรักษาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ นอกเหนือจากการเก็บค่าธรรมเนียมการแนะนำที่ดำเนินการโดย HotelPlanner.com โรงแรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการแนะนำตามที่ระบุไว้ข้างต้นจากรายได้ค่าห้องพักที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

3. HotelPlanner.com เป็นสถานที่

HotelPlanner.com ไม่ใช่ผู้ประมูล ไซต์ทำหน้าที่เป็นสถานที่เพื่อให้ผู้ขายโรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวขายห้องและ/หรือบริการในอัตราที่ประกาศไว้ บริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมจริงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้น บริษัท จึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าที่โฆษณา ความจริงหรือความถูกต้องของรายการ ความสามารถของผู้ขายในการขายสินค้าหรือความสามารถของผู้ซื้อในการชำระค่าสินค้า บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายจะทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ในฐานะที่เป็นสถานที่ออนไลน์ HotelPlanner.com อนุญาตให้ผู้ขายบริการโรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวทำสัญญาเพื่อขายห้องและ/หรือบริการโดยใช้ข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการโดย HelloSign, Inc. เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของ HelloSign, Inc. และ HotelPlanner.com อย่างไรก็ตาม HotelPlanner.com ไม่มีอำนาจควบคุมข้อกำหนดหรือเนื้อหาของข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันหรือให้คำแนะนำทางกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับความปรารถนาในการทำข้อตกลงใด ๆ รวมถึงเนื้อหา แบบฟอร์ม ความถูกต้องตามกฎหมาย การมีผลใช้ การดำเนินการหรือการบังคับใช้ข้อตกลงใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างโรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวและผู้ใช้ปลายทาง โรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวและผู้ใช้ปลายทางมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงระหว่างตัวเองและผู้ใช้ปลายทางมีความเหมาะสม มีผลใช้ ถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้ และแนะนำให้ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมก่อนเข้าทำหรือร่างข้อตกลงใด ๆ โรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวตกลงที่จะทำให้ HotelPlanner.com ไม่เป็นอันตรายและชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความต้องการ การเรียกร้อง ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดจากข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ บริการออนไลน์ของ HotelPlanner.com โรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวตกลงที่จะทำให้ HotelPlanner.com ไม่เป็นอันตรายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา ที่เกิดขึ้นจากการร่าง การดำเนินการ หรือการปฏิบัติหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ทำโดยใช้บริการของ HotelPlanner.com

การยืนยันตัวตน บริษัทใช้เทคนิคมากมายในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้ของเราส่งให้เมื่อทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการยืนยันผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องยาก HotelPlanner.com ไม่สามารถและไม่ยืนยันข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้แต่ละคน เราแนะนำให้คุณสื่อสารโดยตรงกับโรงแรมหรือตัวแทนการท่องเที่ยวโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

ปลดเปลื้อง เนื่องจากบริษัทเป็นสถานที่ ในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งราย คุณจะปลดเปลื้อง HotelPlanner.com (และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทน บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และพนักงานของเรา) จากการเรียกร้อง ความต้องการ และความเสียหาย (จริงและเป็นผลสืบเนื่อง) ของทุกประเภทและลักษณะ ที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก สงสัยและไม่สงสัย เปิดเผยและไม่เปิดเผย เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย คุณสละสิทธิ์ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ §1542 ซึ่งกล่าวว่า: "การปล่อยทั่วไปไม่รวมถึงการเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยว่าจะมีอยู่ในความเอื้อเฟื้อของเขาในช่วงเวลาของการดำเนินการปลดเปลื้อง ซึ่งหากรู้โดยเขาจะต้องส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ของเขากับลูกหนี้"

การควบคุมข้อมูล บริษัทไม่ได้ควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้รายอื่นให้ไว้และนำมาใช้ได้ผ่านระบบของเรา คุณอาจพบว่าข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นสร้างความขุ่นเคือง เป็นอันตราย ไม่ถูกต้อง หรือหลอกลวง โปรดใช้ความระมัดระวัง สามัญสำนึก และฝึกการเทรดอย่างปลอดภัยเมื่อใช้งานเว็บไซต์ โปรดทราบว่ามีความเสี่ยงที่จะติดต่อกับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบุคคลที่กระทำการโดยแอบอ้างเป็นเท็จ นอกจากนี้ ยังอาจมีความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและชาวต่างชาติ เมื่อใช้ไซต์นี้ คุณตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว และ HotelPlanner.com จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ใช้บนเว็บไซต์

4. การประกวดราคา

ในฐานะผู้ให้บริการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว คุณมีหน้าที่ต้องทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์กับผู้ประสานงานสำหรับหมู่คณะ ตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ค้าส่งและ/หรือองค์กรการจองที่พวกเขาเป็นตัวแทน:

โดยการเสนอราคาในการจองสำหรับหมู่คณะ คุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการขายที่รวมอยู่ในรายละเอียดของหมู่คณะ ตราบใดที่เงื่อนไขการขายเหล่านั้นไม่เป็นการละเมิดข้อตกลงนี้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การประมูลไม่สามารถถอนตัวได้ ยกเว้นในกรณีพิเศษ เช่น เมื่อผู้ประสานงานกลุ่ม ตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ค้าส่ง และ/หรือฝ่ายจองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหมู่คณะอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่คุณเสนอราคา มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ที่ชัดเจน คุณไม่สามารถตรวจสอบตัวตนของโรงแรม ผู้ขายการเดินทาง ตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ค้าส่ง ผู้ประสานงานกลุ่ม และ/หรือฝ่ายจอง โรงแรมมีหน้าที่ติดตามการจองของทุกกลุ่ม หากโรงแรมไม่สามารถติดตามห้องที่มีการพักจริงได้เนื่องจากบันทึกไม่สมบูรณ์ บันทึกสูญหายหรือถูกขโมย หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค โรงแรมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการแนะนำ 10% สำหรับห้องที่ร้องขอทั้งหมดตามที่พบในคำขอของลูกค้าออนไลน์สำหรับข้อเสนอ

ห้ามใช้เทคนิคการขายแบบตัดราคา เทคนิคการขายแบบตัดราคา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด หรือคำแนะนำสำหรับลูกค้าในความพยายามที่จะกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการนอกระบบ

HotelPlanner.com ควรได้รับเรตค่าที่พักสำหรับหมู่คณะที่ต่ำที่สุดของโรงแรมเสมอ HotelPlanner.com จะดำเนินการตรวจสอบราคาโรงแรมแบบหมู่คณะในนามของผู้ประสานงานกลุ่มเป็นระยะ ๆ หากราคาที่พักสำหรับหมู่คณะตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาไม่สามารถแข่งขันได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงแรมจะต้องปรับขึ้นราคาดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับราคาแบบที่มีส่วนลด และโปรโมชั่นอัตราชั่วคราวตลอดวันที่ทำสัญญาของกลุ่ม ณ โรงแรมที่ทำสัญญาของกลุ่ม

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของ โรงแรมต้องแสดงหลักฐานการล้มละลายของเจ้าของรายก่อนหน้าเพื่อที่จะยกเว้นค่าคอมมิชชั่นที่ผ่านมาเนื่องจากการเป็นเจ้าของใหม่

5. การแสดงรายชื่อ

คำอธิบายการแสดงรายชื่อ เมื่อโพสต์การจองแบบหมู่คณะเพื่อทำการประมูล คุณต้องสามารถเป็นตัวแทนของฝ่ายที่ทำการจองที่คุณแสดงรายชื่อไว้บนเว็บไซต์ได้ตามกฎหมาย บัตร IATA เป็นตัวระบุที่สำคัญที่ชี้ว่าคุณเป็นตัวแทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของผู้มีรายชื่อ หรือเป็นข้อตกลงที่ลงนามจากฝ่ายที่ทำการจอง คุณต้องให้รายละเอียดกลุ่มของคุณและข้อกำหนดในการขายทั้งหมดบนหน้าการลงทะเบียนกลุ่มของเว็บไซต์ การแสดงรายชื่อของคุณอาจมีเพียงคำอธิบายในรูปของข้อความ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของกลุ่ม

การฉ้อโกง โดยไม่จำกัดการเยียวยาอื่น ๆ HotelPlanner.com อาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณหรือยกเลิกการจองใด ๆ และการจองทั้งหมดได้หากบริษัทสงสัยว่าคุณ (โดยการตัดสินลงโทษ การยุติข้อพิพาท การประกันภัยหรือการตรวจสอบดูแลคู่กรณี หรืออย่างอื่น) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

การจัดการ ทั้งตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ประสานงานกลุ่ม บุคคล ผู้ค้าส่ง ผู้จำหน่ายบริการด้านการเดินทาง หรือโรงแรม ไม่สามารถควบคุมราคาของรายการใด หรือคุณไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการแสดงรายชื่อหรือธุรกรรมของผู้ใช้รายอื่นได้

6. ข้อมูลของคุณ

คำนิยาม "ข้อมูลของคุณ" หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเราหรือผู้ใช้อื่น ๆ ในกระบวนการลงทะเบียน การเสนอราคาหรือรายการในพื้นที่ข้อความสาธารณะหรือผ่านฟีเจอร์อีเมล คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับการเผยแพร่ออนไลน์ของคุณและการเผยแพร่ข้อมูลของคุณ

กิจกรรมที่จำกัด ข้อมูลของคุณ (หรือกลุ่มใด ๆ ที่ระบุไว้) และกิจกรรมของคุณบนไซต์จะต้องไม่: (ก) เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด (ข) เป็นการฉ้อโกง (ข) ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ (ค) ละเมิดกฎหมาย กฎ คำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระเบียบควบคุมการส่งออก การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติหรือการโฆษณาที่ผิด) (ง) หมิ่นประมาท ใส่ความทางการค้า ข่มขู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการล่วงละเมิดที่ผิดกฎหมาย (จ) ลามกอนาจาร (ฉ) มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา บอทยกเลิก ไข่อีสเตอร์ หรือการดำเนินกิจกรรมสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ขัดขวาง ปิดกั้นหรือทำลายระบบ ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคล (ช) สร้างความรับผิดให้เราหรือทำให้เราสูญเสีย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) บริการของ ISP ของเราหรือซัพพลายเออร์อื่น ๆ และ (ซ) เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมไปหรือรวมถึงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ (ฌ) เป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้ข้อตกลงนี้ มีการระบุไว้พร้อมการขายบนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากของ HotelPlanner.com หรือคุณไม่มีสิทธิ์ทำสัญญาอัตรา การอนุญาต เพียงเพื่อให้ HotelPlanner.com ใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา เพื่อที่เราจะได้ไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีในข้อมูลนั้น คุณตกลงที่จะให้สิทธิ์แก่เราทั่วโลกไม่จำกัด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ให้สิทธิ์ช่วงได้ (ผ่านหลายระดับ) สิทธิ์ในการใช้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่และสิทธิ์ในฐานข้อมูล (แต่ไม่มีสิทธิ์อื่น) ที่คุณมีในข้อมูลของคุณ ในสื่อใด ๆ ที่ตอนนี้เป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ HotelPlanner.com จะใช้ข้อมูลของคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราเท่านั้น

7. การเข้าถึงและการแทรกแซง

ไซต์มีส่วนหัวการจำกัดหุ่นยนต์ ข้อมูลส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงตามเวลาจริงและเป็นกรรมสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ HotelPlanner.com โดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สามของเรา คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ สแครปเปอร์หรือวิธีอัตโนมัติอื่น ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่: (i) ดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดโดยดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการโหลดโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมส่วน (ii) คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ (ยกเว้นข้อมูลของคุณ) จากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HotelPlanner.com และบุคคลที่สามตามความเหมาะสม (iii) แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของไซต์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนไซต์ หรือ (iv) หลีกเลี่ยงส่วนหัวการจำกัดหุ่นยนต์ของเราหรือมาตรการอื่น ๆ ที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์

8. การละเมิด

โดยไม่มีการจำกัดการเยียวยาอื่น บริษัทอาจจำกัดกิจกรรมของคุณ ลบการเสนอราคาหรือการแสดงรายชื่อรายการของคุณทันที เตือนชุมชนของเราให้ระมัดระวังการกระทำของคุณ ออกคำเตือน ระงับชั่วคราว ระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณอย่างไม่มีกำหนด และปฏิเสธที่จะให้บริการของเราแก่คุณหาก: (ก) คุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารที่รวมไว้โดยการอ้างอิง (ข) บริษัทไม่สามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา หรือ (ค) บริษัทเชื่อว่าการกระทำของคุณอาจทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินหรือความรับผิดทางกฎหมายต่อคุณ ผู้ใช้ของเรา หรือเรา

9. ความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยการใช้เว็บไซต์นี้หรือลงทะเบียนเป็นสมาชิก แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยบริษัท บริษัทมองว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นหลักการของชุมชนที่สำคัญมาก บริษัทเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณและข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเรา บริษัทจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการปกป้องโดยอุปกรณ์ความปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคโนโลยี บริษัทใช้บุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและรับรองหลักการความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันของเรามีอยู่ในหน้าคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณคัดค้านการถ่ายโอนหรือใช้งานข้อมูลของคุณในวิธีนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

10. ข้อมูลที่เป็นความลับ

(ก) ข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลลูกค้าเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและมีไว้เพื่อการใช้งาน ณ โรงแรมของคุณ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของธุรกิจกลุ่มบริษัท Lexyl ที่ทำสัญญา หากโรงแรมของคุณไม่สามารถทำสัญญากับกลุ่มไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ห้ามโรงแรมเปิดเผยข้อมูลติดต่อที่เป็นความลับของกลุ่มหรือแนะนำลูกค้าของเราให้กับโรงแรมหรือองค์กรอื่น ๆ โดยเด็ดขาด การพยายามใช้ข้อมูลที่เป็นความลับนี้นอกขอบข่ายการใช้งานที่กำหนดไว้ถือเป็นข้อห้ามตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากโรงแรมต้องการแนะนำลูกค้าให้รู้จักกับพันธมิตรหรือโรงแรมในเครือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงแรมจะต้องเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของระบบ Lexyl และต้องยื่นข้อเสนอผ่านรายชื่อกลุ่มออนไลน์ของลูกค้า หากโรงแรมแนะนำลูกค้าให้กับโรงแรมที่ไม่ใช่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของระบบ Lexyl โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าและมีการเกิดขึ้นของธุรกิจจริง โรงแรมที่ลงทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแนะนำ 10% สำหรับธุรกิจดังกล่าว หากโรงแรมที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถติดตามห้องพักที่มีผู้เข้าพักจริงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงแรมที่ลงทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแนะนำ 10% สำหรับห้องพักที่แจ้งขอไว้ทั้งหมดตามที่พบในคำขอของลูกค้าออนไลน์สำหรับข้อเสนอ

(ข) การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ แต่ละฝ่ายเห็นพ้องว่า: (i) ข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดจะยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของเจ้าของ (ii) จะต้องรักษา และจะเป็นสาเหตุให้พนักงานและตัวแทนและผู้รับเหมาช่วงของเจ้าของรักษาความลับ และความลับของข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาอีกฝ่าย (iii) จะต้องดำเนินการตามสมควรทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานและตัวแทนของเจ้าของจะไม่คัดลอก เผยแพร่ จัดการ เปิดเผยแก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และ (iv) จะส่งคืนหรือทำลายสำเนาทั้งหมดของข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามคำขอของคู่สัญญารายดังกล่าว และชดใช้ค่าเสียหายและดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของได้รับความเสียหายจากความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่าย) ที่เกิดจากการละเมิดบทบัญญัตินี้ โดยไม่ขัดกับสิ่งที่ตรงกันข้ามในข้อตกลงนี้ คุณให้การรับรองและยอมรับว่า ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้เท่านั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ดังกล่าวกำหนดหรือกฎการแลกเปลี่ยนการแสดงรายชื่อตามที่กำหนดโดยเราตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของเรา หากจำเป็นโดยกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้หรือกฎรายการแลกเปลี่ยน โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณได้รับทราบ

(ค) ข้อยกเว้นของข้อมูลที่เป็นความลับ โดยไม่ขัดกับรายละเอียดก่อนหน้านี้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องไม่รวมถึงข้อมูลใดในขอบเขตที่ (i) เป็นหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของโดเมนสาธารณะ ซึ่งเป็นผลจากการไม่กระทำการหรือการละเว้นการกระทำในส่วนของคู่สัญญาฝ่ายรับ (ii) ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยเจ้าของ โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับบุคคลที่สามดังกล่าว (iii) อยู่ในความครอบครองของคู่สัญญาฝ่ายรับ โดยปราศจากความรู้ที่แท้จริงหรือเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของการรักษาความลับในส่วนที่เกี่ยวกับ ในเวลาหรือก่อนเวลาของการเปิดเผยภายใต้ข้อตกลงนี้ (iv) ถูกเปิดเผยต่อคู่สัญญาฝ่ายรับโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ (v) ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยไม่ต้องเข้าถึงหรืออ้างอิงถึงข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผย หรือ (vi) ได้รับการเปิดเผยออกมาจากการรักษาความลับโดยได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่เปิดเผย

11. ไม่มีการรับประกัน

บริษัท บริษัทย่อย เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงานและซัพพลายเออร์ของเราให้บริการเว็บไซต์และบริการของเรา "ตามสภาพ" และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ โดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมาย HOTELPLANNER.COM บริษัทย่อย เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และซัพพลายเออร์ของเราปฏิเสธโดยเฉพาะการรับประกันใด ๆ โดยนัยเรื่องกรรมสิทธิ์ ความสามารถในการค้าขายได้และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ บางรัฐไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันโดยนัยดังนั้นข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับคุณได้ การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะแก่คุณและคุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

12. การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท บริษัทย่อยของเรา เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน หรือซัพพลายเออร์ของเราจะไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติการณ์ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือในลักษณะที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา บริการของเราหรือข้อตกลงฉบับนี้ (แต่ที่เกิดขึ้น รวมถึงความประมาทเลินเล่อ)

13. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราและ (ตามความเหมาะสม) ผู้ปกครอง บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทน และพนักงานของเราไม่ให้เป็นอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งกระทำโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารที่รวมไว้โดยการอ้างอิง หรือหากคุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

14. การปฏิบัติตามกฎหมาย

คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฤษฎีกา และระเบียบข้อบังคับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการของเราและการเสนอราคาของคุณ หรือการลงรายการของกลุ่ม

15. ทั่วไป

บริษัทไม่รับประกันการเข้าถึงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก หรือปลอดภัย และการทำงานของเว็บไซต์อาจถูกรบกวนจากปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หากบทบัญญัติใดของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกยกเลิกและข้อกำหนดที่เหลือจะยังมีผลบังคับใช้

By using this service, you agree that the Company may provide you with any communication associated with this service, including your Global Privileges bundle, via mobile phone, messages, and in electronic format. You agree that any notices, agreements, disclosures, or other communication that the Company sends will satisfy any legal communication requirements.

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงนี้และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจะถูกควบคุม ตีความ จัดการ บังคับใช้ และดำเนินการภายใต้กฎหมายของรัฐฟลอริดา โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย

ฟอรัมสำหรับการดำเนินการตุลาการ

นอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งด้านล่างในส่วนนี้ การดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือธุรกรรมที่พิจารณา (“การดำเนินการด้านตุลาการ”) จะต้องมีขึ้นในปาล์มบีชเคาน์ตี้ ฟลอริดาเท่านั้น และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับให้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลดังกล่าว (และของศาลอุทธรณ์ที่เหมาะสม) ดำเนินการด้านตุลาการ และสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ ในหลักกฎหมายทั่วไปโดยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และการคัดค้านสถานที่ที่ปรากฏในที่นั้น กระบวนการในการดำเนินการด้านตุลาการดังกล่าวอาจให้บริการกับคู่สัญญาฝ่ายใดในที่ใดก็ได้ในโลก ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกรัฐฟลอริดา การเลือกหลักกฎหมายทั่วไปโดยส่วนใหญ่ข้างต้นจะต้องไม่ห้ามการบังคับใช้คำตัดสินที่ได้รับในหลักกฎหมายทั่วไปโดยส่วนใหญ่นั้นหรือหลักกฎหมายทั่วไปโดยส่วนใหญ่อื่นที่เหมาะสม คู่สัญญาทุกฝ่ายที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและใช้จ่ายต่าง ๆ ของ HotelPlanner.com

ความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิด:

HotelPlanner.com จัดเตรียมบริการที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่พักที่ให้บริการโดย Hotelier ซึ่งเป็นผู้รับเหมาอิสระและไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน หุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าของบริษัท Lexyl Travel Technologies, LLC จัดให้มีสถานที่เจรจาสำหรับบริการการเดินทางแบบหมู่คณะเพื่อความสะดวกของบริษัทที่ให้บริการดังกล่าวเท่านั้น บริการที่มีการเจรจาต่อรองตามสัญญาจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขบางส่วนอาจจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของซัพพลายเออร์) Lexyl Travel Technologies, LLC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของซัพพลายเออร์ที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเกิดจากการนัดหยุดงาน สงคราม สภาพอากาศ การกระทำของพระเจ้า การกักตัว การเจ็บป่วย ข้อจำกัดหรือข้อบังคับของรัฐบาล หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ HotelPlanner.com ผู้เดินทางสละสิทธิ์ทั้งหมดโดยชัดแจ้งที่ตนเองอาจมีต่อ HotelPlanner.com และเกี่ยวข้องกับรายการที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใด HotelPlanner.com จะไม่ถูกสร้างขึ้นในฐานะผู้ให้บริการจัดส่งภายใต้สัญญาเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยของผู้เดินทางหรือสัมภาระและทรัพย์สินของผู้เดินทาง เป็นที่เข้าใจและเห็นพ้องว่า HotelPlanner.com จะต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้รับเหมาอิสระตลอดเวลา และไม่ใช่ในฐานะพนักงาน หุ้นส่วน ตัวแทน กิจการร่วมค้า หรือตัวแทนของตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ประสานงานกลุ่ม หรือโรงแรม

ทั้ง HotelPlanner.com หรือองค์กรที่ให้ความร่วมมือจะไม่รับผิดชอบต่อการยกเลิกหรือการกระทำของผู้ให้บริการรายอื่น การผันแปรหรือการเปลี่ยนโรงแรม หรือบุคคลอื่นใดที่ให้บริการและที่พักแก่ผู้โดยสาร และจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระหรือทรัพย์สิน หรือการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิต หรือความเสียหายหรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ความผิดพลาด การละเลย การผิดสัญญา หรือความประมาทเลินเล่อของบุคคลใดที่ไม่ใช่พนักงานโดยตรงของ HotelPlanner.com ผู้ให้บริการขนส่ง โรงแรม และซัพพลายเออร์อื่นที่ให้บริการเป็นผู้รับเหมาอิสระและไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน หรือบริวารของ Lexyl Travel Technologies, LLC Lexyl Travel Technologies, LLC จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำผิดทางอาญาโดยบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใด Lexyl Travel Technologies, LLC จะมีความรับผิดต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด

Lexyl Travel Technologies, LLC ไม่รับประกัน ค้ำประกัน หรือเป็นตัวแทนของใครหรือโดยนัยที่เกิดขึ้นตามกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในเชิงการค้าหรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการรับประกันโดยนัยที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงาน การจัดการ หรือการใช้การค้า

การประเมินจำนวนเงินคืนที่ปรากฏในความคิดเห็นเมื่อคุณเสนอราคาจะพิจารณาจากค่าห้องเต็มจำนวน/ทั้งหมดที่ร้องขอ ณ ราคาประมูลเฉพาะของโรงแรม เงินคืนจะมอบให้กรณีที่ห้องพักมีการใช้จริง/ครอบครองจริงและจัดทำเป็นเอกสารเท่านั้น เงินคืนอาจผันผวนตามจำนวนคืนที่มีการใช้ห้องพักที่จองจริงหรือเอกสารในรูปแบบของใบเสร็จรับเงินหรือรายชื่อกลุ่มที่ได้รับการยืนยัน ตัวแทนท่องเที่ยวไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

มีการดำเนินความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของเว็บไซต์ ณ เวลาที่เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม HotelPlanner.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือการสะกดคำ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์

ความพิการทางกายภาพ: โรงแรมอาจไม่มีบริการและอุปกรณ์พิเศษที่เหมาะสมเพื่อรองรับบุคคลที่มีภาวะทุพพลภาพหรือผู้ที่มีความต้องการพิเศษทุกคน แนะนำให้ผู้ที่ต้องการที่พักที่รับประกันสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่มีความต้องการพิเศษแจ้งกับทางโรงแรมโดยตรง

เว็บไซต์ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แสดงแทนข้อตกลงทั้งฉบับระหว่างตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ประสานงานกลุ่ม ผู้ค้าส่ง ฝ่ายจองรายบุคคล โรงแรม ผู้จำหน่ายบริการด้านการเดินทางอื่นๆ และ Lexyl Travel Technologies, LLC

สัญญากลุ่มทั้งหมดต้องทำกับ HotelPlanner.com หรือกับลูกค้าโดยตรง หากทำสัญญากับลูกค้าโดยตรง จะต้องคัดลอก HotelPlanner.com ลงบนการสื่อสารที่ทำสัญญาทั้งหมด

สำหรับการประมูลราคาอัตโนมัติ กลุ่มห้องพักของ 5 ต่อคืนขึ้นไปจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างและอาจมีนโยบายการยกเลิกพิเศษ ราคาและห้องว่างอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

คู่สัญญาฝ่ายใดก็ตามที่ใช้ระบบของ HotelPlanner.com ในลักษณะฉ้อโกง จะถูกปรับเป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ การฉ้อโกงนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำขอจองที่เป็นเท็จ หลอกล่อและเปลี่ยนเทคนิคการกำหนดราคา หรือข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นเท็จทุกประเภท ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

การปฏิเสธการชำระเงินจากบัตรเครดิต

คุณในฐานะผู้ใช้สามารถโต้แย้งการเรียกเก็บเงินกับบริษัทบัตรเครดิตได้ ("การปฏิเสธการชำระเงิน") หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณ เราขอแนะนำให้คุณโทรติดต่อ Lexyl ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินกับเรา ก่อนที่จะโต้แย้งการเรียกเก็บเงินกับบริษัทบัตรเครดิต Lexyl จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อจัดการกับข้อสงสัยของคุณ Lexyl ขอสงวนสิทธิ์ในการโต้แย้งการปฏิเสธการชำระเงินที่บริษัทเชื่อว่าไม่เหมาะสม ตามที่อธิบายไว้อย่างครบถ้วนด้านล่าง Lexyl ยังขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองการเดินทางในกรณีที่มีการปฏิเสธการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการจองนั้น

เมื่อใช้บริการของเราเพื่อทำการจองกับซัพพลายเออร์ แสดงว่าคุณยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายการยกเลิกที่เกี่ยวข้องของซัพพลายเออร์รายนั้น ในทุกกรณี นโยบายการยกเลิกสำหรับการจองแต่ละครั้งจะปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าเรตหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ Lexyl ถือว่าการปฏิเสธการชำระเงินต่อไปนี้ไม่เหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและเพิกเฉยต่อคำขอปฏิเสธการชำระเงินดังกล่าว และขอให้มีการชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคำขอปฏิเสธการชำระเงินจากคุณที่อยู่ในฐานะผู้ใช้:

  • การปฏิเสธการชำระเงินที่เกิดจากการจองที่ไม่สามารถยกเลิกได้ในกรณีที่ Lexyl หรือซัพพลายเออร์ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่าจะใช้การจองดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
  • การปฏิเสธการชำระเงินที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินที่ได้รับอนุญาตจากครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีการเข้าถึงโดยตรงกับคุณ บัตรเครดิตของผู้ใช้
  • การปฏิเสธการชำระเงินที่เกิดจากความล้มเหลวของซัพพลายเออร์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการในลักษณะที่สอดคล้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์
  • การปฏิเสธการชำระเงินที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Hotelplanner.com หรือบริษัทในเครือ

16. ไม่มีตัวแทน

คุณและ HotelPlanner.com เป็นผู้รับจ้างอิสระและไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า ความสัมพันธ์แบบลูกจ้าง-นายจ้าง เจ้าของสิทธิ์ - ผู้รับสิทธิ์มีวัตถุประสงค์หรือสร้างขึ้นโดยข้อตกลงนี้

การระงับข้อพิพาท ก่อนใช้กระบวนการยุติธรรมใด ๆ HotelPlanner.com ขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยตรงเพื่อขอการแก้ปัญหาก่อน และบริษัทจะพิจารณาคำขอที่สมเหตุสมผลในการระงับข้อพิพาทผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น การไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการตามที่เลือกโดย [ companyShort] เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินคดี ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณและ HotelPlanner.com และ HotelPlanner.com ตกลงที่จะระงับข้อพิพาทโดยไม่รวมคำร้องขอให้มีคำสั่งชั่วคราวหรือบรรเทาทุกข์ผ่านการไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการ HotelPlanner.com อาจเลือกที่จะงับข้อพิพาทผ่านทางอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการทางโทรศัพท์ ออนไลน์และ/หรือขึ้นอยู่กับการส่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องมีการปรากฏตัวด้วยตนเอง ในกรณีเช่นนี้การอนุญาโตตุลาการและ/หรือการไกล่เกลี่ยจะดำเนินการโดย JAMS ที่ตั้งอยู่ใน 2500 N. Military Trail Suite 200 Boca Raton, FL 33431 USA ตามกฎที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการและ/หรือผู้ไกล่เกลี่ยจะเลือกโดย [ companyShort] ทุกฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของทนายความและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการและ/หรือการไกล่เกลี่ย คำตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกนำเข้าสู่ในศาลที่มีเขตอำนาจศาล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อาจมีค่าใช้จ่ายบุคคลเพิ่มเติมหากประเภทห้องที่จองไม่รองรับจำนวนคนหรือกลุ่มของคุณที่อาจต้องยกเลิกและจองห้องพักขนาดใหญ่ใหม่ในอัตราที่แตกต่างจากที่จองไว้ก่อนหน้านี้

* ห้องพักฟรีสำหรับผู้ประสานงานสำหรับหมู่คณะใช้ได้กับโรงแรมที่เข้าร่วมเท่านั้นและขนาดของหมู่คณะที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม

ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษี

การเรียกเก็บภาษีจากการทำธุรกรรมโรงแรมในอัตราประหยัดเป็นการคืนภาษีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เช่น ภาษีการขายและการใช้ ภาษีการเข้าพัก ภาษีห้องพัก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น) ที่เรารวบรวมจากลูกค้าและชำระแก่ผู้ขายของเรา (เช่น โรงแรมและอื่น ๆ) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อของลูกค้า เราไม่ใช่ผู้ขายที่รวบรวมและส่งภาษีดังกล่าวไปยังหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายเรียกเก็บเงินจากเราสำหรับภาษีที่เกี่ยวข้องและเราส่งเงินจำนวนดังกล่าวไปยังผู้ขายของเราโดยตรง เราไม่ใช่ผู้ร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายที่เราจองหรือสำรองการจัดการการเดินทางของลูกค้า ความสามารถในการเสียภาษีและอัตราภาษีที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้ง จำนวนเงินจริงที่จ่ายให้แก่ผู้ขายอาจแตกต่างจากค่าธรรมเนียมการคืนภาษี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรา ความสามารถในการเสียภาษีหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลในเวลาที่มีการใช้งานจริงของบริการการเดินทางที่กำหนดโดยลูกค้าของเรา เราไม่ต้องเสียภาษีการขายจากผู้ขายที่อยู่ในอลาสกา เดลาแวร์ มอนแทนา นิวแฮมป์เชียร์ และโอเรกอน เนื่องจากรัฐเหล่านี้ไม่ได้กำหนดภาษีการขาย นอกจากนี้ เขตอำนาจศาลบางแห่งกำหนดภาษีการเข้าพักในโรงแรมหรือภาษีการทำธุรกรรมประเภทอื่น ๆ เมื่อมีการให้เช่าห้องพักในโรงแรม เช่ารถยนต์ เป็นต้น ประเภทของภาษีที่เก็บโดยผู้ขายจะแตกต่างกันไปตามบริการและสถานที่ เราใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายของบุคคลที่สามสำหรับการจองแต่ละรายการ

รายละเอียดการชำระตอนนี้ออนไลน์หรือชำระภายหลังที่โรงแรม

โรงแรมบางแห่ง คุณอาจได้รับตัวเลือกในการชำระเงินออนไลน์ทันทีหรือชำระภายหลังที่โรงแรมเอง หากคุณเลือกตัวเลือก ชำระเงินออนไลน์ทันที คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินในสกุลเงินที่คุณเลือกทันที หากคุณเลือกชำระภายหลังที่โรงแรมเอง โรงแรมจะเรียกเก็บเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของสถานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณเข้าพัก อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลาระหว่างการจองและการเข้าพัก คุณจะต้องให้รายละเอียดของบัตรชำระเงินของคุณและซัพพลายเออร์หรือ Lexyl มักจะต้องตรวจสอบ: (i) ความถูกต้องของบัตรชำระเงิน (ผ่านการเรียกเก็บเงินตามมูลค่าที่ระบุไว้ ซึ่งจะได้รับคืนภายในสองสามวันหรือหักจากยอดชำระสุดท้ายให้แก่ซัพพลายเออร์) และ (ii) ความพร้อมใช้งานของเงินในบัตรชำระเงิน (เพื่อยืนยันโดยธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของคุณ) Lexyl ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณ หากไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนในเวลาที่เหมาะสม

ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตหลายแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากเจ้าของบัญชีเมื่อผู้ออกบัตรและสถานที่ตั้งร้านค้า (ตามที่กำหนดโดยแบรนด์บัตร (เช่น Visa, MasterCard, American Express) อยู่คนละประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหากมี และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใด ๆ จะกำหนดโดยธนาคารหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินทำธุรกรรมแต่เพียงผู้เดียว ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจนำไปใช้โดยผู้ออกบัตรเป็นค่าใช้จ่ายในบัญชีผู้ถือบัตร ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจแตกต่างกันกับตัวเลขที่แสดงในหน้าสรุปการเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่จองบนเว็บไซต์นี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรืออัตราแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่ใช้กับการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

ราคา

ราคาของบริการด้านการท่องเที่ยวจะเป็นไปตามที่ระบุบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว ยกเว้นในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด ราคามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจองที่ได้รับแล้ว แม้ว่า Lexyl จะพยายามอย่างเต็มที่ แต่บริการด้านการท่องเที่ยวบางรายการในเว็บไซต์อาจมีราคาไม่ถูกต้อง LEXYL ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือการจองที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ราคาที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว หากมี เราจะเสนอโอกาสให้คุณรักษาการสำรองห้องพักของคุณในราคาที่ถูกต้องหรือเราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีค่าปรับ Lexyl ไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่า) แม้หลังจากที่คุณได้รับการยืนยันการจองแล้ว

คุณรับทราบว่า Lexyl ตกลงราคาห้องพักล่วงหน้ากับผู้จัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอง คุณยังรับทราบว่า Lexyl ให้บริการแก่คุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา ("ค่าธรรมเนียมการอำนวยความสะดวก") อัตราค่าห้องพักที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นการรวมกันของอัตราค่าห้องพักที่เจรจาไว้ล่วงหน้าสำหรับห้องพักที่จองในนามของคุณโดย Lexyl และค่าธรรมเนียมการอำนวยความสะดวกที่ Lexyl เก็บไว้สำหรับบริการของพวกเขา คุณอนุญาตให้ Lexyl ทำการจองสำหรับราคาจองทั้งหมด ซึ่งรวมถึงอัตราค่าห้องพักที่แสดงบนเว็บไซต์ รวมค่าใช้จ่ายในการคืนภาษี ค่าธรรมเนียมบริการ และภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Lexyl คุณยอมรับว่า Lexyl จะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณสำหรับราคาจองทั้งหมด เมื่อส่งคำขอการจองของคุณ คุณอนุญาตให้ Lexyl อำนวยความสะดวกในการจองอสังหาริมทรัพย์ในนามของคุณ รวมถึงการจัดการการชำระเงินกับผู้จัดหาอสังหาริมทรัพย์

การยกเลิกและ/หรือการคืนเงิน

คุณตกลงที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดการยกเลิกที่กำหนดโดยการจองแต่ละครั้ง หากการจองที่ถูกยกเลิกเป็นการจองที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้ Lexyl จะดำเนินการตามคำขอของคุณสำหรับการคืนเงิน แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 3% สำหรับการจองที่ยกเลิก นอกจากนี้ Lexyl com อาจตรวจสอบ (เช่น กันวงเงิน) บัตรเครดิตของคุณ หากคุณได้กระทำการฉ้อโกงใด ๆ Lexyl ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่จำเป็นและคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นตัวเงินของ Lexyl รวมถึงค่าดำเนินคดีและค่าเสียหาย หากต้องการโต้แย้งการยกเลิกการจองหรือการระงับหรือปิดบัญชี โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า