ข้อตกลงการใช้งาน

THE FOLLOWING DESCRIBES THE TERMS ON WHICH LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC OFFERS YOU ACCESS TO OUR SERVICES.

Welcome to the user agreement (the "Agreement" or "User Agreement") for Lexyl Travel Technologies, LLC. This Agreement describes the terms and conditions applicable to your use of our services available under the domain and sub-domains of HotelPlanner.com. If you do not agree to be bound by the terms and conditions of this Agreement, do not use or access our services.

You must read, agree with and accept all of the terms and conditions contained in this User Agreement and the Privacy Policy, which include those terms and conditions expressly set out below and those incorporated by reference, before you may become a member of HotelPlanner.com.

The Company may amend this Agreement at any time by posting the amended terms on the Site. Except as stated below, all amended terms shall be effective immediately once posted on the Site. This Agreement is effective upon acceptance in registration for new registering users.

1. Membership Eligibility.

Our services are available only to, and may only be used by individuals who can form legally binding contracts under applicable law. Without limiting the foregoing, our services are not available to children (persons under the age of 21) or to temporarily or indefinitely suspended HotelPlanner.com members. If you are under the age of 21, you cannot use this service. If you do not qualify, please do not use our Site. Further, your HotelPlanner.com account (including feedback) and User ID may not be transferred or sold to another party. If you are registering as a business entity, (i.e. Travel Agency, Wholesaler, Group Coordinator, Hotel, or other Travel Services Vendor.) you represent that you have the authority to bind the entity to this Agreement. Business entities using this service to receive rate quotes without ever contacting a vendor online are subject to account suspension or termination. If you are responding on behalf of a hotel, you must be a full time employee or owner of the hotel that has authorized access to the hotel's reservations system.

2. Fees and Services.

Joining and listing groups or long stays at HotelPlanner.com is free for individuals, travel agents, group coordinators, and wholesalers. Hotels have the option of enrolling in our preferred membership program for a fee. The Hotel and/or Travel Services Vendor is responsible for paying a 10% referral fee to HotelPlanner.com for actualized business referred from the basic free bidding on requests coming through the channels that require a commission. Hotels enrolled in our preferred membership program are eligible to pay an 7% referral fee for actualized business from the basic bidding. If the referral fee due to HotelPlanner.com is paid to the client (i.e. travel agent, group coordinator, meeting planner, or any other seller of travel and/or meetings), the client shall be responsible for paying the referral fee received to HotelPlanner.com. If the client fails to submit the referral fee due to HotelPlanner.com, HotelPlanner.com shall be able to recover the referral fee from the client. Hotels may elect to increase the referral fee to HotelPlanner.com per each bid offered on our platform; however, at no time shall referral fees be less than that stated herein. The hotel is responsible for tracking reservations on all groups and long stays. If hotel fails to track actualized rooms due to incomplete records, lost or stolen records, technical failure, or any other reason, whatsoever, then the hotel must pay a 10% referral fee on all requested rooms as found in the online client request for proposal. The hotel is responsible for payment of our referral fee for actualized business sourced by our platform regardless of whether the reservation was booked through a third party vendor.

HotelPlanner.com will pay a flat rate equal to a 10% referral fee on hotel room revenue produced to all Travel Agents for group bookings processed through HotelPlanner.com; however, said fee shall only be paid to the Travel Agents upon our receipt of payment of our referral fee by our hotel partner. Hotel partners offering bids on group reservations produced by Travel Agents shall be responsible for paying a 12% referral fee to HotelPlanner.com for actualized business referred from the basic bidding. Payment of the referral fee to all Travel Agents shall be made on the first of the month following receipt of payment of our referral fee by our hotel partner. Travel Agents shall assist HotelPlanner.com with the collection of the referral fee; however, at no time shall accept payment of the referral fee from the hotel directly without prior consent from HotelPlanner.com. The referral fee may vary per each reservation and HotelPlanner.com has the discretion of adjusting the fees paid to all Travel Agents based on payment received from our hotel partners. If the hotel fails to pay the referral fee, HotelPlanner.com cannot be held liable for the unpaid referral fees. Travel Agent bookings are not eligible for any other rebates or cash back promotions through the HotelPlanner.com system. Referral fees are due within 21 days of the departure date of the referred group. If payment is not received when due,HotelPlanner.com has the right to charge a late fee on any outstanding balance. Referral fees not paid within 60 days of the departure date shall bear interest at the maximum rate allowed by law.

In the case an affiliate of Lexyl Travel Technologies, LLC. is credited for the group or long stays booking, the Travel Agent referral fee may be reduced in order to compensate the affiliate. This third party transaction fee will include all hotel rate and information procurement, as well as database and website maintenance, in addition to referral fee collections performed by HotelPlanner.com. The hotel is only responsible for paying the referral fee as stated above on actualized room revenue produced.

3. HotelPlanner.com เป็นสถานที่

HotelPlanner.com ไม่ใช่ผู้ประมูล ไซต์ทำหน้าที่เป็นสถานที่เพื่อให้ผู้ขายโรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวขายห้องและ/หรือบริการในอัตราที่ประกาศไว้ บริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมจริงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้น บริษัท จึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าที่โฆษณา ความจริงหรือความถูกต้องของรายการ ความสามารถของผู้ขายในการขายสินค้าหรือความสามารถของผู้ซื้อในการชำระค่าสินค้า บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายจะทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ในฐานะที่เป็นสถานที่ออนไลน์ HotelPlanner.com อนุญาตให้ผู้ขายบริการโรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวทำสัญญาเพื่อขายห้องและ/หรือบริการโดยใช้ข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการโดย HelloSign, Inc. เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของ HelloSign, Inc. และ HotelPlanner.com อย่างไรก็ตาม HotelPlanner.com ไม่มีอำนาจควบคุมข้อกำหนดหรือเนื้อหาของข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันหรือให้คำแนะนำทางกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับความปรารถนาในการทำข้อตกลงใด ๆ รวมถึงเนื้อหา แบบฟอร์ม ความถูกต้องตามกฎหมาย การมีผลใช้ การดำเนินการหรือการบังคับใช้ข้อตกลงใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างโรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวและผู้ใช้ปลายทาง โรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวและผู้ใช้ปลายทางมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงระหว่างตัวเองและผู้ใช้ปลายทางมีความเหมาะสม มีผลใช้ ถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้ และแนะนำให้ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมก่อนเข้าทำหรือร่างข้อตกลงใด ๆ โรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวตกลงที่จะทำให้ HotelPlanner.com ไม่เป็นอันตรายและชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความต้องการ การเรียกร้อง ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดจากข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ บริการออนไลน์ของ HotelPlanner.com โรงแรมและ/หรือบริการด้านการท่องเที่ยวตกลงที่จะทำให้ HotelPlanner.com ไม่เป็นอันตรายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา ที่เกิดขึ้นจากการร่าง การดำเนินการ หรือการปฏิบัติหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ทำโดยใช้บริการของ HotelPlanner.com

การยืนยันตัวตน บริษัทใช้เทคนิคมากมายในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้ของเราส่งให้เมื่อทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการยืนยันผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องยาก HotelPlanner.com ไม่สามารถและไม่ยืนยันข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้แต่ละคน เราแนะนำให้คุณสื่อสารโดยตรงกับโรงแรมหรือตัวแทนการท่องเที่ยวโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

ปลดเปลื้อง เนื่องจากบริษัทเป็นสถานที่ ในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งราย คุณจะปลดเปลื้อง HotelPlanner.com (และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทน บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และพนักงานของเรา) จากการเรียกร้อง ความต้องการ และความเสียหาย (จริงและเป็นผลสืบเนื่อง) ของทุกประเภทและลักษณะ ที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก สงสัยและไม่สงสัย เปิดเผยและไม่เปิดเผย เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย คุณสละสิทธิ์ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ §1542 ซึ่งกล่าวว่า: "การปล่อยทั่วไปไม่รวมถึงการเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยว่าจะมีอยู่ในความเอื้อเฟื้อของเขาในช่วงเวลาของการดำเนินการปลดเปลื้อง ซึ่งหากรู้โดยเขาจะต้องส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ของเขากับลูกหนี้"

Information Control. The Company does not control the information provided by other users that is made available through our system. You may find other user's information to be offensive, harmful, inaccurate, or deceptive. Please use caution, common sense, and practice safe trading when using the Site. Please note that there are also risks of dealing with underage persons or people acting under false pretense. Additionally, there may also be risks dealing with international trade and foreign nationals. By using this Site, you agree to accept such risks and HotelPlanner.com is not responsible for the acts or omissions of users on the Site.

4. Bidding.

ในฐานะผู้ให้บริการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว คุณมีหน้าที่ต้องทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์กับผู้ประสานงานสำหรับหมู่คณะ ตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ค้าส่งและ/หรือองค์กรการจองที่พวกเขาเป็นตัวแทน:

By bidding on a group booking you agree to be bound by the conditions of sale included in the group's description so long as those conditions of sale are not in violation of this Agreement or unlawful. Bids are not retractable except in exceptional circumstances, such as: when the Group Coordinator, Travel Agent, Wholesaler and/or Booking Party materially changes the group's description after you bid; a clear typographical error is made; you cannot authenticate the Hotel, Travel Vendor, Travel Agent, Wholesaler, Group Coordinators and/or Booking Parties identity. The hotel is responsible for tracking reservations on all groups. If hotel fails to track actualized rooms due to incomplete records, lost or stolen records, or technical failure, then the hotel must pay 10% referral fee on all requested rooms as found in the online client request for proposal.

ห้ามใช้เทคนิคการขายแบบตัดราคา เทคนิคการขายแบบตัดราคา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด หรือคำแนะนำสำหรับลูกค้าในความพยายามที่จะกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการนอกระบบ

HotelPlanner.com should always receive the hotel's lowest group rates. Periodically HotelPlanner.com will conduct group hotel rate audits on behalf of their group coordinators. If a contracted group rate has become uncompetitive for any reason, the hotel must adjust the contracted group rate to be inline with other discounted group and transient rate promotions over the group's contracted dates at the group's contracted hotel.

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของ โรงแรมต้องแสดงหลักฐานการล้มละลายของเจ้าของรายก่อนหน้าเพื่อที่จะยกเว้นค่าคอมมิชชั่นที่ผ่านมาเนื่องจากการเป็นเจ้าของใหม่

5. Listing.

Listing Description. When posting a group booking for bidding you must be legally able to represent the booking party you list on the Site. An IATA Card is significant identification that you are a qualified listing agent, or a signed agreement from the booking party. You must describe your group and all terms of sale on the group registration page of the Site. Your listings may only include text descriptions and other content relevant to the needs of the group.

Fraud. Without limiting any other remedies, HotelPlanner.com may suspend or terminate your account or cancel any and all reservations if The Company suspects that you (by conviction, settlement, insurance or escrow investigation, or otherwise) have engaged in fraudulent activity in connection with the Site.

Manipulation. Neither Travel Agents, Group Coordinators, Individuals, Wholesalers, Travel Services Vendors nor Hotels may manipulate the price of any item nor may you interfere with other user's listings or transactions.

6. ข้อมูลของคุณ

คำนิยาม "ข้อมูลของคุณ" หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเราหรือผู้ใช้อื่น ๆ ในกระบวนการลงทะเบียน การเสนอราคาหรือรายการในพื้นที่ข้อความสาธารณะหรือผ่านฟีเจอร์อีเมล คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับการเผยแพร่ออนไลน์ของคุณและการเผยแพร่ข้อมูลของคุณ

กิจกรรมที่จำกัด ข้อมูลของคุณ (หรือกลุ่มใด ๆ ที่ระบุไว้) และกิจกรรมของคุณบนไซต์จะต้องไม่: (ก) เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด (ข) เป็นการฉ้อโกง (ข) ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ (ค) ละเมิดกฎหมาย กฎ คำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระเบียบควบคุมการส่งออก การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติหรือการโฆษณาที่ผิด) (ง) หมิ่นประมาท ใส่ความทางการค้า ข่มขู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการล่วงละเมิดที่ผิดกฎหมาย (จ) ลามกอนาจาร (ฉ) มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา บอทยกเลิก ไข่อีสเตอร์ หรือการดำเนินกิจกรรมสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ขัดขวาง ปิดกั้นหรือทำลายระบบ ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคล (ช) สร้างความรับผิดให้เราหรือทำให้เราสูญเสีย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) บริการของ ISP ของเราหรือซัพพลายเออร์อื่น ๆ และ (ซ) เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมไปหรือรวมถึงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ (ฌ) เป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้ข้อตกลงนี้ มีการระบุไว้พร้อมการขายบนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากของ HotelPlanner.com หรือคุณไม่มีสิทธิ์ทำสัญญาอัตรา การอนุญาต เพียงเพื่อให้ HotelPlanner.com ใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา เพื่อที่เราจะได้ไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีในข้อมูลนั้น คุณตกลงที่จะให้สิทธิ์แก่เราทั่วโลกไม่จำกัด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ให้สิทธิ์ช่วงได้ (ผ่านหลายระดับ) สิทธิ์ในการใช้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่และสิทธิ์ในฐานข้อมูล (แต่ไม่มีสิทธิ์อื่น) ที่คุณมีในข้อมูลของคุณ ในสื่อใด ๆ ที่ตอนนี้เป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ HotelPlanner.com จะใช้ข้อมูลของคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราเท่านั้น

7. การเข้าถึงและการแทรกแซง

ไซต์มีส่วนหัวการจำกัดหุ่นยนต์ ข้อมูลส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงตามเวลาจริงและเป็นกรรมสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ HotelPlanner.com โดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สามของเรา คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ สแครปเปอร์หรือวิธีอัตโนมัติอื่น ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่: (i) ดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดโดยดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการโหลดโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมส่วน (ii) คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ (ยกเว้นข้อมูลของคุณ) จากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HotelPlanner.com และบุคคลที่สามตามความเหมาะสม (iii) แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของไซต์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนไซต์ หรือ (iv) หลีกเลี่ยงส่วนหัวการจำกัดหุ่นยนต์ของเราหรือมาตรการอื่น ๆ ที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์

8. Breach.

Without limiting other remedies, The Company may limit your activity, immediately remove your bids or item listings, warn our community of your actions, issue a warning, temporarily suspend, indefinitely suspend or terminate your membership and refuse to provide our services to you if: (a) you breach this Agreement or the documents it incorporates by reference; (b) The Company is unable to verify or authenticate any information you provide to us; or (c) The Company believes that your actions may cause financial loss or legal liability for you, our users or us.

9. ความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยการใช้เว็บไซต์นี้หรือลงทะเบียนเป็นสมาชิก แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยบริษัท บริษัทมองว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นหลักการของชุมชนที่สำคัญมาก บริษัทเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณและข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเรา บริษัทจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการปกป้องโดยอุปกรณ์ความปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคโนโลยี บริษัทใช้บุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและรับรองหลักการความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันของเรามีอยู่ในหน้าคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณคัดค้านการถ่ายโอนหรือใช้งานข้อมูลของคุณในวิธีนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

10. Confidential Information.

(a) Confidential Information. Client Information is strictly confidential and is for the sole intended use of contracting Lexyl group business at your hotel. If your hotel is not able to complete a contract with a group for any reason, the hotel is strictly prohibited from sharing the groups confidential contact information or referring our clients to any other hotels or organizations. Any attempts to use this confidential information outside of its intended use are strictly prohibited by law. If the hotel would like to refer the client to a partner or sister hotel for any reason, the hotel must be a registered user of the Lexyl system and must place a offer on the client's online group listing. Should a hotel refer a client to a hotel that is not a registered user of the Lexyl system without prior consent and actualizes business as a result, then the registered hotel must pay 10% referral fee on said business. If the non-registered hotel is unable, for any reason whatsoever, to track actualized rooms, then registered hotel must pay 10% referral fee on all requested rooms as found in the online client request for proposal.

(b) Management of Confidential Information. Each party agrees that: (i) all Confidential Information shall remain the exclusive property of the owner; (ii) it shall maintain, and shall cause its employees and agents and subcontractors to maintain, the confidentiality and secrecy of the other party's Confidential Information; (iii) it shall take all reasonable action necessary to ensure that its employees and agents do not copy, publish, manipulate, disclose to others or otherwise use the Confidential Information of the other party; and (iv) it shall return or destroy all copies of the other parties Confidential Information upon request of the other party, and indemnify and hold harmless the owner from and against all damages and expenses (including attorney fees and costs) arising from a breach of this provision. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, you acknowledge and agree that, subject only to applicable privacy laws, we may, if required by applicable securities laws or exchange listing rules, without notice to you disclose Confidential Information as required by such applicable law or exchange listing rule, as determined by us in our reasonable discretion.

(c) Exclusion to Confidential Information. Notwithstanding the foregoing, Confidential Information shall not include any information to the extent it (i) is or becomes a part of the public domain through no act or omission on the part the receiving party, (ii) is disclosed to third parties by the owner without restriction on such third parties, (iii) is in the receiving party's possession, without actual or constructive knowledge of an obligation of confidentiality with respect thereto, at or prior to the time of disclosure under this Agreement, (iv) is disclosed to the receiving party by a third party having no obligation of confidentiality with respect thereto, (v) is independently developed without access or reference to the disclosing party's Confidential Information, or (vi) is released from confidential treatment by written consent of the disclosing party.

11. ไม่มีการรับประกัน

บริษัท บริษัทย่อย เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงานและซัพพลายเออร์ของเราให้บริการเว็บไซต์และบริการของเรา "ตามสภาพ" และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ โดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมาย HOTELPLANNER.COM บริษัทย่อย เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และซัพพลายเออร์ของเราปฏิเสธโดยเฉพาะการรับประกันใด ๆ โดยนัยเรื่องกรรมสิทธิ์ ความสามารถในการค้าขายได้และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ บางรัฐไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันโดยนัยดังนั้นข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับคุณได้ การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะแก่คุณและคุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

12. Liability Limit.

IN NO EVENT SHALL THE COMPANY, OUR SUBSIDIARIES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES OR OUR SUPPLIERS BE LIABLE FOR LOST PROFITS OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH OUR SITE, OUR SERVICES OR THIS AGREEMENT (HOWEVER ARISING, INCLUDING NEGLIGENCE).

13. Indemnity.

You agree to indemnify and hold us and (as applicable) our parent, subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys' fees, made by any third party due to or arising out of your breach of this Agreement or the documents it incorporates by reference, or your violation of any law or the rights of a third party.

14. Legal Compliance.

You shall comply with all applicable domestic and international laws, statutes, ordinances and regulations regarding your use of our service and your bidding on, or listing of groups.

15. General.

The Company does not guarantee continuous, uninterrupted or secure access to our services, and operation of the Site may be interfered with by numerous factors outside of our control. If any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck and the remaining provisions shall be enforced.

Governing Law.

This Agreement and the transactions it contemplates shall be governed, interpreted, construed, enforced and performed in accordance with the Laws of the State of Florida, without regard to conflicts of laws principles.

Forum for Judicial Actions.

Other than to the extent expressly set forth below in this Section, any legal action or proceeding arising out of or relating to this Agreement or the transactions it contemplates (“Judicial Action”) shall be brought only in Palm Beach County, Florida and each Party consents to the exclusive jurisdiction of such courts (and of the appropriate appellate courts) in any such Judicial Action and waives any claim of forum non conveniens in connection therewith and objection to venue laid therein. Process in any such Judicial Action may be served on a Party anywhere in the world, whether within or without the State of Florida. The choice of forum above shall not prohibit the enforcement of any judgment obtained in that forum or any other appropriate forum. All parties breaching this agreement will be responsible for HotelPlanner.com's attorneys’ fees and costs

RESPONSIBILITY AND LIMITATION OF LIABILITY:

HotelPlanner.com arrange the services described on this site, including without limitation lodging that is provided by Hoteliers, which are independent contractors and not the agents, employees, partners, or joint ventures of The Company. Lexyl Travel Technologies, LLC provide a negotiation venue for such group travel services merely for the convenience of companies that furnish such services. Such contractual negotiation services are subject to all terms and conditions of the respective suppliers (some of which may limit or exclude the supplier's liability). Lexyl Travel Technologies, LLC shall not be responsible for any loss of or damage to property or death or injury to a person, resulting from any act or omission of any supplier providing any product or service or any other person or entity, or caused by strike, war, weather, act of god, quarantine, sickness, government restriction or regulation, or any other cause beyond HotelPlanner.com's control. Traveler expressly waives all rights he or she may have against HotelPlanner.com in connection with the foregoing. Under no circumstances is HotelPlanner.com to be constructed as carriers under contract for safe carriage of the traveler or his or her baggage and belongings. It is understood and agreed that HotelPlanner.com shall at all times act in the capacity of any independent contractor and not as an employee, partner, agent, joint venture, or principal of any travel agent, group coordinator or hotel.

Neither HotelPlanner.com or cooperating organizations shall be responsible for any cancellations or for acts of any other service providers, diversions or substitution of hotels, or any other persons providing any of the services and accommodations to passengers. Nor shall they be liable for any loss or damage to baggage or property, or for injury, illness or death, or for any damages or claims whatsoever arising from any act, error, omission, default or negligence of any person not a direct employee of HotelPlanner.com. The carriers, hotels and other suppliers who provide services are independent contractors and are not agents, employees or servants of Lexyl Travel Technologies, LLC. Lexyl Travel Technologies, LLC are not responsible for any criminal conduct by third parties. In no event shall Lexyl Travel Technologies, LLC have any liability to any person or entity.

Lexyl Travel Technologies, LLC make no warranties, guarantees or representation of any kind or implied, arising by law or otherwise, including without limitation any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, or any implied warranty arising from course of performance, course of dealing, or usage of trade.

The rebate estimate in your bid comments is based on the full/total amount of rooms requested at the specific hotel bid amount. The rebate will only be honored for actualized/consumed and documented rooms. Rebate may fluctuate based on actualized hotel room nights booked or documentation in the form of receipts or confirmed group list. Travel Agents are not eligible for rebates.

Every effort is made to ensure website accuracy at the time of publication; however, HotelPlanner.com cannot be held responsible for printing or typographical errors, product changes and content changes on websites.

PHYSICAL DISABILITIES: Hotels may not have the appropriate special services and equipment to accommodate all individuals with disabilities or special needs. Those requiring guaranteed accommodations for those with disabilities or special needs are advised to communicate directly with the hotel.

The website, including these Terms and Conditions, represents the entire agreement between the travel agent, Group Coordinators, Wholesalers, the Individual Booking Party, the Hotels, any other Travel Services Vendors and Lexyl Travel Technologies, LLC.

All group contracts must be done with HotelPlanner.com or the client directly. If contracting is done with the client directly, HotelPlanner.com must be copied on all contracting communications.

For automatic bids, groups of 5 rooms per night or more are subject to availability and may have special cancellation policies. Rates and availability are subject to change without notice.

Any party using the HotelPlanner.com system in a fraudulent manner will be subject to a $10,000 USD fine. This fraud includes but is not limited to false booking request, bait and switch pricing techniques, or false user information of any kind. Violators will be prosecuted to full extent of the law.

การปฏิเสธการชำระเงินจากบัตรเครดิต

You, the User, have the ability to dispute charges with credit card companies ("chargebacks"). If you have a question about a charge on your credit card statement, we encourage you to call Lexyl prior to disputing a charge with your credit card company to discuss any questions or concerns about our charges with us. Lexyl will work with you in resolving your concerns. Lexyl retains the right to dispute any chargeback that it believes is improper, as described more fully below. Lexyl also retains the right to cancel any travel reservation in the event of a chargeback related to that reservation.

By using our service to make a reservation with a Supplier, you accept and agree to the relevant cancellation policy of that Supplier. In all cases, the cancellation policy of each reservation is made available on our website. Please note that certain rates or special offers are not eligible for cancellation or change. Lexyl deems the following chargeback scenarios as improper and retains the right to investigate and rebut any such chargeback claims and to recover costs of such chargeback claims from You, the User:

  • การปฏิเสธการชำระเงินที่เกิดจากการจองที่ไม่สามารถยกเลิกได้ในกรณีที่ Lexyl หรือซัพพลายเออร์ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่าจะใช้การจองดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
  • การปฏิเสธการชำระเงินที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินที่ได้รับอนุญาตจากครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีการเข้าถึงโดยตรงกับคุณ บัตรเครดิตของผู้ใช้
  • การปฏิเสธการชำระเงินที่เกิดจากความล้มเหลวของซัพพลายเออร์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการในลักษณะที่สอดคล้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์
  • การปฏิเสธการชำระเงินที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Hotelplanner.com หรือบริษัทในเครือ

16. No Agency.

คุณและ HotelPlanner.com เป็นผู้รับจ้างอิสระและไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า ความสัมพันธ์แบบลูกจ้าง-นายจ้าง เจ้าของสิทธิ์ - ผู้รับสิทธิ์มีวัตถุประสงค์หรือสร้างขึ้นโดยข้อตกลงนี้

การระงับข้อพิพาท ก่อนใช้กระบวนการยุติธรรมใด ๆ HotelPlanner.com ขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยตรงเพื่อขอการแก้ปัญหาก่อน และบริษัทจะพิจารณาคำขอที่สมเหตุสมผลในการระงับข้อพิพาทผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น การไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการตามที่เลือกโดย [ companyShort] เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินคดี ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณและ HotelPlanner.com และ HotelPlanner.com ตกลงที่จะระงับข้อพิพาทโดยไม่รวมคำร้องขอให้มีคำสั่งชั่วคราวหรือบรรเทาทุกข์ผ่านการไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการ HotelPlanner.com อาจเลือกที่จะงับข้อพิพาทผ่านทางอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการทางโทรศัพท์ ออนไลน์และ/หรือขึ้นอยู่กับการส่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องมีการปรากฏตัวด้วยตนเอง ในกรณีเช่นนี้การอนุญาโตตุลาการและ/หรือการไกล่เกลี่ยจะดำเนินการโดย JAMS ที่ตั้งอยู่ใน 2500 N. Military Trail Suite 200 Boca Raton, FL 33431 USA ตามกฎที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการและ/หรือผู้ไกล่เกลี่ยจะเลือกโดย [ companyShort] ทุกฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของทนายความและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการและ/หรือการไกล่เกลี่ย คำตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือผู้ไกล่เกลี่ยอาจถูกนำเข้าสู่ในศาลที่มีเขตอำนาจศาล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อาจมีค่าใช้จ่ายบุคคลเพิ่มเติมหากประเภทห้องที่จองไม่รองรับจำนวนคนหรือกลุ่มของคุณที่อาจต้องยกเลิกและจองห้องพักขนาดใหญ่ใหม่ในอัตราที่แตกต่างจากที่จองไว้ก่อนหน้านี้

* ห้องพักฟรีสำหรับผู้ประสานงานสำหรับหมู่คณะใช้ได้กับโรงแรมที่เข้าร่วมเท่านั้นและขนาดของหมู่คณะที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม

ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษี

การเรียกเก็บภาษีจากการทำธุรกรรมโรงแรมในอัตราประหยัดเป็นการคืนภาษีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เช่น ภาษีการขายและการใช้ ภาษีการเข้าพัก ภาษีห้องพัก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น) ที่เรารวบรวมจากลูกค้าและชำระแก่ผู้ขายของเรา (เช่น โรงแรมและอื่น ๆ) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อของลูกค้า เราไม่ใช่ผู้ขายที่รวบรวมและส่งภาษีดังกล่าวไปยังหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายเรียกเก็บเงินจากเราสำหรับภาษีที่เกี่ยวข้องและเราส่งเงินจำนวนดังกล่าวไปยังผู้ขายของเราโดยตรง เราไม่ใช่ผู้ร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายที่เราจองหรือสำรองการจัดการการเดินทางของลูกค้า ความสามารถในการเสียภาษีและอัตราภาษีที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้ง จำนวนเงินจริงที่จ่ายให้แก่ผู้ขายอาจแตกต่างจากค่าธรรมเนียมการคืนภาษี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรา ความสามารถในการเสียภาษีหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลในเวลาที่มีการใช้งานจริงของบริการการเดินทางที่กำหนดโดยลูกค้าของเรา เราไม่ต้องเสียภาษีการขายจากผู้ขายที่อยู่ในอลาสกา เดลาแวร์ มอนแทนา นิวแฮมป์เชียร์ และโอเรกอน เนื่องจากรัฐเหล่านี้ไม่ได้กำหนดภาษีการขาย นอกจากนี้ เขตอำนาจศาลบางแห่งกำหนดภาษีการเข้าพักในโรงแรมหรือภาษีการทำธุรกรรมประเภทอื่น ๆ เมื่อมีการให้เช่าห้องพักในโรงแรม เช่ารถยนต์ เป็นต้น ประเภทของภาษีที่เก็บโดยผู้ขายจะแตกต่างกันไปตามบริการและสถานที่ เราใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายของบุคคลที่สามสำหรับการจองแต่ละรายการ

รายละเอียดการชำระตอนนี้ออนไลน์หรือชำระภายหลังที่โรงแรม

โรงแรมบางแห่ง คุณอาจได้รับตัวเลือกในการชำระเงินออนไลน์ทันทีหรือชำระภายหลังที่โรงแรมเอง หากคุณเลือกตัวเลือก ชำระเงินออนไลน์ทันที คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินในสกุลเงินที่คุณเลือกทันที หากคุณเลือกชำระภายหลังที่โรงแรมเอง โรงแรมจะเรียกเก็บเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของสถานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณเข้าพัก อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลาระหว่างการจองและการเข้าพัก คุณจะต้องให้รายละเอียดของบัตรชำระเงินของคุณและซัพพลายเออร์หรือ Lexyl มักจะต้องตรวจสอบ: (i) ความถูกต้องของบัตรชำระเงิน (ผ่านการเรียกเก็บเงินตามมูลค่าที่ระบุไว้ ซึ่งจะได้รับคืนภายในสองสามวันหรือหักจากยอดชำระสุดท้ายให้แก่ซัพพลายเออร์) และ (ii) ความพร้อมใช้งานของเงินในบัตรชำระเงิน (เพื่อยืนยันโดยธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของคุณ) Lexyl ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณ หากไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนในเวลาที่เหมาะสม

ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตหลายแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากเจ้าของบัญชีเมื่อผู้ออกบัตรและสถานที่ตั้งร้านค้า (ตามที่กำหนดโดยแบรนด์บัตร (เช่น Visa, MasterCard, American Express) อยู่คนละประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหากมี และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใด ๆ จะกำหนดโดยธนาคารหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินทำธุรกรรมแต่เพียงผู้เดียว ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจนำไปใช้โดยผู้ออกบัตรเป็นค่าใช้จ่ายในบัญชีผู้ถือบัตร ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจแตกต่างกันกับตัวเลขที่แสดงในหน้าสรุปการเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่จองบนเว็บไซต์นี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรืออัตราแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่ใช้กับการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

ราคา

ราคาของบริการด้านการท่องเที่ยวจะเป็นไปตามที่ระบุบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว ยกเว้นในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด ราคามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจองที่ได้รับแล้ว แม้ว่า Lexyl จะพยายามอย่างเต็มที่ แต่บริการด้านการท่องเที่ยวบางรายการในเว็บไซต์อาจมีราคาไม่ถูกต้อง LEXYL ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือการจองที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ราคาที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว หากมี เราจะเสนอโอกาสให้คุณรักษาการสำรองห้องพักของคุณในราคาที่ถูกต้องหรือเราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีค่าปรับ Lexyl ไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ต่ำกว่า) แม้หลังจากที่คุณได้รับการยืนยันการจองแล้ว

คุณรับทราบว่า Lexyl ตกลงราคาห้องพักล่วงหน้ากับผู้จัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอง คุณยังรับทราบว่า Lexyl ให้บริการแก่คุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา ("ค่าธรรมเนียมการอำนวยความสะดวก") อัตราค่าห้องพักที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นการรวมกันของอัตราค่าห้องพักที่เจรจาไว้ล่วงหน้าสำหรับห้องพักที่จองในนามของคุณโดย Lexyl และค่าธรรมเนียมการอำนวยความสะดวกที่ Lexyl เก็บไว้สำหรับบริการของพวกเขา คุณอนุญาตให้ Lexyl ทำการจองสำหรับราคาจองทั้งหมด ซึ่งรวมถึงอัตราค่าห้องพักที่แสดงบนเว็บไซต์ รวมค่าใช้จ่ายในการคืนภาษี ค่าธรรมเนียมบริการ และภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Lexyl คุณยอมรับว่า Lexyl จะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณสำหรับราคาจองทั้งหมด เมื่อส่งคำขอการจองของคุณ คุณอนุญาตให้ Lexyl อำนวยความสะดวกในการจองอสังหาริมทรัพย์ในนามของคุณ รวมถึงการจัดการการชำระเงินกับผู้จัดหาอสังหาริมทรัพย์

การยกเลิกและ/หรือการคืนเงิน

คุณตกลงที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดการยกเลิกที่กำหนดโดยการจองแต่ละครั้ง หากการจองที่ถูกยกเลิกเป็นการจองที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้ Lexyl จะดำเนินการตามคำขอของคุณสำหรับการคืนเงิน แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 3% สำหรับการจองที่ยกเลิก นอกจากนี้ Lexyl com อาจตรวจสอบ (เช่น กันวงเงิน) บัตรเครดิตของคุณ หากคุณได้กระทำการฉ้อโกงใด ๆ Lexyl ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่จำเป็นและคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นตัวเงินของ Lexyl รวมถึงค่าดำเนินคดีและค่าเสียหาย หากต้องการโต้แย้งการยกเลิกการจองหรือการระงับหรือปิดบัญชี โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า