กล่องค้นหาโรงแรมแบบปรับแต่งได้ (ใช้ใน iframe)

คุณสามารถเพิ่มกล่องค้นหาแบบปรับแต่งได้เต็มรูปแบบด้านล่างนี้ ไปยังเว็บไซต์ของคุณเอง ฟังก์ชันนี้สามารถตอบสนองได้เต็มรูปแบบ ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้ในขนาดใดก็ได้ที่ต้องการ

การกำหนดเองแบบวิชวล

ปรับแต่งองค์ประกอบแบบวิชวล

หากต้องการแก้ไขกล่องค้นหา ให้นำเมาส์วางเหนือส่วนประกอบต่างๆ ที่แก้ไขได้ด้านล่างนี้ จากนั้น คลิกเพื่อแก้ไข

การปรับแต่งอื่นๆ

ปรับแต่งส่วนประกอบที่ไม่ใช่วิชวล

มีพารามิเตอร์ URL จำนวนมากที่คุณสามารถส่งไปที่กล่องค้นหาเพื่อปรับแต่ง

พารามิเตอร์ ต้องระบุ? ประเภทข้อมูล คำอธิบาย ฟิลด์
ลองจิจูด N สตริง ลองจิจูดของสถานที่ที่คุณต้องการจัดเรียงผลลัพธ์ (หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณต้องระบุละติจูดและชื่อสถานที่ ด้วย)
ละติจูด N สตริง ละติจูดของสถานที่ที่คุณต้องการจัดเรียงผลลัพธ์ (หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณต้องระบุลองจิจูดและชื่อสถานที่ ด้วย)
ชื่อสถานที่ N สตริง ชื่อสถานที่ที่คุณต้องการจัดเรียงผลลัพธ์ รายการนี้จะแสดงให้ลูกค้าเห็น (หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณต้องระบุลองจิจูดและละติจูดด้วย)
ระบบภาษา N สตริง ระบบภาษาเริ่มต้นในการค้นหานี้ คือ en_US, en_CA, en_GB, fr_FR ฯลฯ ฟังก์ชันนี้จะกำหนดภาษา เมตริก และสกุลเงินที่ใช้
ปลายทาง N สตริง ปลายทางแบบฟอร์ม ค่าเริ่มต้นเป็น "_top" ค่าที่ถูกต้องอื่นๆ อาจเป็น "_blank" หรือ "_new" สำหรับตั้งค่าเปิดแบบฟอร์มในหน้าต่างใหม่ หน้าต่างปัจจุบัน
เปิดหน้าต่างใหม่

รับรหัส

คัดลอกรหัสของคุณ

ดูกล่องค้นหาแบบปรับแต่งได้ของคุณ แล้วคัดลอกและวางรหัสนี้ไปที่ไซต์ของคุณ:

คัดลอกและวางรหัสความปลอดภัยนี้ไปที่ไซต์ของคุณ: