ประหยัดถึง 77% ด้วยราคาห้องพักแบบหมู่คณะ!

ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการเดินทางแบบกลุ่มทางออนไลน์ เราได้พัฒนาโครงข่ายโรงแรมกว่า 100,000 แห่งเพื่อแสดงราคาห้องพักสำหรับหมู่คณะที่การันตีราคาห้องพักที่ถูกที่สุดกรณีพักเป็นหมู่คณะ เราได้ทำการศึกษาเพื่อระบุถึงจำนวนเงินเฉลี่ยที่จะประหยัดได้หากจองเป็นหมู่คณะเมื่อเทียบกับการราคาห้องพักสำหรับแขกแต่ละราย

สิ่งที่เราพบเมื่อเปรียบเทียบราคาของเรากับราคาของแต่ละโรงแรมแบบออนไลน์มีดังนี้

ระดับดาว เงินที่ประหยัดได้โดยเฉลี่ย จำนวนเงินที่ประหยัดได้สูงสุด
โรงแรมระดับ 2 ดาว 15.9% 54%
โรงแรมระดับ 3 ดาว 24.6% 77.6%
โรงแรมระดับ 4 ดาว 23.5% 63.5%
โรงแรมระดับ 5 ดาว 14.6% 42%